Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen – zoals CFK’s, HCFK’s en HFK’s – is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat.

Lees meer